Dijkbeoordeling

qDAMEdit
Schermafdruk van qDAMEdit / kliktool

TwisQ ontwikkelt tools die kunnen helpen bij het beoordelen van dijken. Op dit moment zijn er twee tools beschikbaar.

qDAMEdit

Deze tool is ook wel bekend als ‘de Kliktool’. In de tool kunnen dwarsprofielen van dijken worden geladen waarna de gebruiker snel een eenvoudig de karakteristieke punten aan kan klikken. Het profiel met de karakteristieke punten kan worden opgeslagen en verder geanalyseerd in andere software. Hierboven staat een schermafdruk van de qDAMEdit.

qGolfoploop

De tool leest dwarsprofielen in van een dijk alsmede de geklikte karakteristieke punten. De karakteristieke punten kunnen bijvoorbeeld met qDAMEdit zijn ingevoerd. Vervolgens zal de qGolfoploop tool de profielen controleren op geldigheid en corrigeren waar nodig. Ook worden de bekledingsovergangen ingelezen uit een XML bestand en aan het profiel toegevoegd. Uiteindelijk kan het profiel na controle en optimalisaties door overige tools verder geanalyseerd worden.

Al deze software is open source en uitgebracht onder GNU GPL licentie.